MMP MMP 2 118 2010-04-11T11:37:00Z 2010-04-11T11:37:00Z 1 440 2509 * 20 5 2944 11.5606 1152x900

Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics

 

 

El Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics va ser acordat per les Nacions Unides, l'any 1966, per tal de reconèixer la dignitat inherent i dels drets iguals i inalienables de tots els membres de la família humana.

El Pacte va entrar en vigor l'any 1976, i va ser ratificat per l'estat espanyol, el 27 de juliol de 1977. El seu article 1 és:

 

“Article 1.

 

“Tots els pobles tenen dret a l'autodeterminació. En virtut d'aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural.

“Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència.

“Els Estats part en aquest Pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d'administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l'exercici del dret a l'autodeterminació i respectaran aquest dret d'acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides.”

 

A la vista de dit article 1, es produeix una tensió entre el concepte d'autodeterminació i el d'integritat territorial. Aquest conflicte ha estat resolt en la pràctica interpretant per consens internacional que:

 

Poble amb dret a l'autodeterminació és el conjunt de les persones que viuen en un mateix estat-nació, i no és el conjunt de les persones que comparteixen una mateixa cultura o llengua. És per això que l'autodeterminació en els inicis del segle 21 no empara les aspiracions polítiques de les minories oprimides.

 

Per tant, si Catalunya vol tenir autodeterminació, convé que convenci a la resta d’Europa que és una nació, o bé que és un poble amb una altra interpretació (que no és la del consens internacional actual) com ser una colònia (com tantes colònies s’han independitzat).

 

Quan els nostres avantpassats varen perdre la guerra amb Roma, passaren a formar part de l’imperi Romà i es passaren segles pagant tribut al conqueridor. Des que els nostres avantpassats varen perdre la guerra en 1714 amb Castella, hem passat a formar part d’Espanya i hem passat segles pagant tribut al conqueridor.

 

 

Tornar a l’Índex.