Cristòfor Colom

 

(havanera, lletra de Marcel Mañé i Pascual)

 

 

       

Primer tenor:              Cristòfor Colom, l’Almirall,

        d’origen noble català,

        i no pas de plebeu italià,

 

Tots sense cantar:      carall!

 

Primer tenor:              trià uns catalans mariners

        i amb de Catalunya diners

        Amèrica va descobrir,

        prou bé sabia que estava allí.

 

        M’ha quedat bé a la retina

        els mariners amb barretina,

        com he guaitat en uns gravats

        de libres quasi oblidats.

 

        Rei Catòlic el feu virrei       

        prò” donà la glòria a Castella,

        que ho volgué tot per a ella,

 

Tots sense cantar:      ei!

 

Primer tenor:              Guardeu ben bé a la memòria:

        el gran robament de la història,

        tot un enorme continent.

        Tingueu això sempre present.

 

Segon tenor:              Para cualquier país hermano

        repetimos en castellano:

 

        Cristòfor Colom, Almirante

        de cuna noble catalana,

        y no de plebeya italiana,

 

Tots sense cantar:      ¡diantre!

 

Segon tenor:              con catalanes marineros

        y con catalanes dineros.

        América nos descubrió,       

        bien sabía que estaba allí.

 

        Me han quedado en la retina       

        marineros con barretina,

        como he visto en grabados

        de libros casi olvidados.

 

        Rey Católico lo hizo virrey

        pero dió la gloria a Castilla,

        que lo quiso todo para ella,

 

Tots sense cantar:      ¡ey!

 

Segon tenor:              Guardadlo bien en la memoria:

        el mayor robo de la historia,

        todo un enorme continente

        Tenedlo todo muy presente.

 

(Repetició del tros en català).

 

 

Tornar a l’Índex.