Marcel Mañé

 

Marcel Mañé i Pascual

Doctor Enginyer Industrial

 

Antic Enginyer Consultor

Antic Cap de la Qualitat

Antic Director de Fàbrica

Antic Director General

Antic professor de:

Direcció general

Direcció de fabricació

Qualitat

Prevenció de riscos laborals

Estadística

Tècniques quantitatives

Presa de decisions

Tecnologia de la informació

Informàtica

Correu electrònic: marcmanegmail.com (no s'ofereix vincle directe per evitar ser caçat pels ordinadors malignes que busquen adreces de correu electrònic).

 

Tornar a l'Índex.