Pergamí

 

 

1. Definició.

 

Un pergamí és una dermis d’animal preparada per escriure-hi, dibuixar-hi o per enquadernar. El seu espessor aproximat és de 0,3 a 0,4 mm. L’animal és usualment oví, caprí o boví. La figura següent mostra una secció de la pell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Procés de fabricació.

 

Hi han diferents processos de fabricació. En línies generals, es tracta de treure l’epidermis amb aigua i calç (òxid càlcic), i la hipodermis amb ganivet. A Catalunya a principis del segle 20, a Igualada es feia així:

 

1. Escorxat (amb un ganivet).

2. Conservació (immediatament) amb sal comú (que té efecte higroscòpic) del costat de la carn o amb assecat lent a l’ombra.

3. Rentat amb aigua.

4. Remullat (per estovar i desengreixar).

5. Escorregut.

6. Encalcinat (20 a 30 dies amb aigua i calç, formant hidròxid càlcic).

7. Pelat del pel o de la llana amb un rasquet.

8. Encalcinat (30 dies amb aigua i calç).

9. Descarnat (treure la carn de la hipodermis amb ganivet).

10. Alumat (per neutralitzar l’hidròxid càlcic).

10. Toscat (per treure la brutícia).

11. Estaquillat (clavar la pell sobre un reixat de fustes).

12. Assecat lent a l’ombra de la pell estaquillada.

13. Retallat a mida.

14. Esmerilat (afinar la pell amb paper de vidre).

 

Actualment, als Estats Units d’Amèrica, l’empresa Pergamena (del grup Richard E. Meyer & Sons, Inc.) fabrica pergamins així:

 

1. Escorxat (amb un ganivet).

2. Salat amb sal comú, immediatament, del costat de la carn.

3. Encalcinat (amb aigua i calç per desprendre o dissoldre el pèl, formant hidròxid càlcic).

4. Descarnat (treure la carn a màquina).

5. Encalcinat (amb aigua i calç).

6. Rentat (afegint enzims per treure impureses).

7. Neutralitzat de l’hidròxid càlcic.

8. Estirat (agafar amb pinces a un marc de fusta).

9. Rascat (estan agafada la pell al marc de fusta).

10. Polit.

11. Retallat a mida.

 

 

3. Preus actuals.

 

Pergamena té les següents preus (transport exclòs):

 

4 pergamins de vedella 203,2 x 254 mm: 89 US$ (16,87 €/pergamí)

9 pergamins de vedella 203,2 x 254 mm: 164 US$ (13,82 €/pergamí)

 

4 pergamins de cabra 203,2 x 254 mm: 55 US$ (10,43 €/pergamí)

9 pergamins de cabra 203,2 x 254 mm: 110 US$ (9,27 €/pergamí)

 

Comercial Ponce Sillas, S.L. té els següents preus (transport i IVA exclosos):

5 pergamins d’ovella 210 x 297 mm: 36 € (7,20 €/pergamí)

5 pergamins de corder 210 x 297 mm: 30 € (6 €/pergamí)

 

Preus del paper:

500 fulls de paper de 80 g/m2 210 x 297 mm: 4,80 € (0,01 €/full)

250 fulls de paper de 120 g/m2 210 x 297 mm: 13,85 € (0,06 €/full)

12 fulls de paper vegetal 210 x 297 mm: 1,70 € (0,14 € /full)

 

 

4. Conclusions.

 

Actualment el pergamí de corder és 600 vegades més car que el paper de 80 g/m2. La matèria primera d’un llibre de 200 pàgines (100 fulls) costa 1 € en paper de 80 g/m2 o 600 € en pergamí de corder. Escriure’l i il·luminar-lo a mà tardaria unes 200 hores i un cost d’uns 1.200 € més. El cost total seria uns 1.800 €. Es compren que a l’edat mitjana hi haguessin pocs llibres.

 

 

Tornar a l’Índex.