Possibles explicacions d’un passatge de l’Evangeli de sant Mateu

 

 

En l’Evangeli de sant Mateu (Mt 19,23-24) es llegeix:

 

“Llavors Jesús digué als seus deixebles:

- Us asseguro que un ric difícilment entrarà al Regne del cel. Més encara: és més fàcil que un camell passi pel forat d’una agulla que no pas que un ric entri al Regne de Déu.”

 

Recordem que el Regne del cel és el que abreujadament s’anomena cel. Aquest passatge té les 3 possibles explicacions següents diferents:

 

1. Es tracta per una banda d’un camell que se suposa adult, no en estat embrionari, i per l’altra banda d’una agulla de cosir que en aquella època típicament tenia el forat més gran que les agulles de cosir fil actuals. Vegis la figura 1.

 

 

 

Figura 1

 

Llavors, el tex és una exageració expressa que no s’ha d’interpretar al peu de la lletra, sinó que indica la grandíssima dificultat que un ric entri en el Regne del cel. És la interpretació dels monjos de Montserrat que han traduït 4 textos escrits en grec clàssic, de fonts diferents dels segles 4 a 6 i que diuen el mateix.

 

2. En aquella època, les ciutats estaven emmurallades. Al fer-se nit, els porters tancaven les portes grans de pas de carros i animals grans. Però existien portes petites per a que les persones que arribaven tard no es quedessin exposades als bandits nocturns; eren portes tan petites que s’anomenaven “ull d’agulla”; una persona podia passar l’ull d’agulla fàcilment, però un camell ho tenia difícil: se li hauria de treure la càrrega i hauria de passar agenollat.

 

La figura 2 mostra una porta gran amb dues portes petites. Els ulls d’agulla podrien haver estat semblants.

 

 

Figura 2

 

3. En les figures 3 i 4, es mostren dos exemples de pàgines de l’Evangeli en grec clàssic: la primera pàgina és d’un dels exemplars de l’Evangeli de sant Mateu dels voltants de l’any 250, amb Mt 1,1-9; i una transcripció d’una altra pàgina. Observis que els caràcters són en majúscules, que las paraules estan sense separació i que no hi ha puntuació.

 

 

Figura 3

 

Figura 4

 

Sant Mateu era recaptador d’impostos a Cafarnaüm i era cult.  En grec clàssic, “camell” es diu ΚΆΜΗΛΟΣ (pronunciat “càmelos”) i “corda gruixuda” es diu ΚΆΜΙΛΟΣ (pronunciat “càmilos”), dues paraules molt semblants gràficament. Només una versió de l’Evangeli diu “corda gruixuda”. En el context, lliga més parlar de corda gruixuda que no de camell. Podria ser que l’original digués “corda gruixuda” i que un copista molt antic escrivís una lletra equivocada. Aquesta explicació tindria més versemblança que les altres explicacions si es podés demostrar que la versió amb “corda gruixuda” és anterior a les versions amb “camell”.

 

Conclusions:

 

Per saber si la primera explicació o la tercera és la genuïna, caldria datar millor les diverses versions. Para saber si la segona explicació és la genuïna, caldria trobar escrits de l’època que anomenessin “ull d’agulla” les portes petites de les muralles.

 

 

Tornar a l’Índex.